510. A TRULY DOMINATED NATION0 views0 comments

Recent Posts

See All

Kenapa masih ramai orang Melayu Islam masih hidup susah? Islam adalah agama Persekutuan tetapi adakah kita benar-benar patuh kepada AlQuran dan Sunnah? Kenapa kita masih ikut sistem kapitalis dan